Croeso / Welcome

Welcome. As a school we pride ourselves on the high standards and outstanding progress that is made by all pupils: Striving for excellence  today to prepare students  for a challenging world tomorrow.  

Our children have one chance in education. They deserve the best and our aim is to make sure they can be the best. We have the highest expectations of and for our pupils and we shall leave no stone unturned to achieve our goal.

Croeso. Fel ysgol rydym yn ymfalchïo yn y safonau uchel a chynnydd rhagorol sy’n cael ei wneud gan yr holl ddisgyblion: Ymdrechu am ragoriaeth heddiw i baratoi myfyrwyr ar gyfer byd heriol yfory.

Mae ein plant yn cael un cyfle mewn addysg. Maent yn haeddu’r gorau a’n nod yw sicrhau y gallant fod yn y gorau.